SEMINARIE 5:

Att ta sig an en trädgård 

med historia

Fredag 26 mars 12.45–16.30

Alla trädgårdar har sin historia och trädgården behöver varken vara stor eller riktigt gammal för att ha sitt eget signum – en trädgårdssjäl – värd att bevara och förvalta. Seminariet tar avstamp i Enaforsholms fjällträdgård, en donationsgård med försöksträdgård i zon 8, som planerades av Sven Green och anlades i mitten av 1900-talet. Hos förvaltaren Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, har en ny ansvarig akademihortonom tillträtt och frågorna är många.

Hur ska man tänka när man tar sig an en trädgård med historia? Man vill ju göra så rätt som möjligt. Men vad är rätt och hur ska man prioritera? Finns det fallgropar eller genvägar att ta och hur har andra gått tillväga?  

Det här är ett seminarium för alla med intresse för trädgårdshistoria – generellt eller specifikt, praktiskt eller teoretiskt – för att få vägledning i sitt arbete. Många av Sveriges främsta inom området föreläser och finns på plats. Det blir konkreta exempel från verkligheten och pågående projekt. Seminariet avslutas med en paneldiskussion där du har möjlighet att ställa egna frågor – ett tillfälle att ta vara på!

Moderator: Linda Cederlund, akademihortonom, KSLA

Seminariet görs i samarbete med Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA.

Foto: KSLA

Program

12.45 Insläpp och teknikkontroll

13.00 Välkommen och inledning

13.10 När man får en trädgård i famnen – exempel Enaforsholms fjällträdgård, Linda Cederlund, akademihortonom, KSLA

13.20 Trädgårdsvård – tillvägagångssätt och värdet av att söka trädgårdens själ, Maria Löfgren, hortonom och trädgårdsantikvarie, Inst. för kulturvård, Göteborgs universitet

13.55 Bensträckare

14.00 Välja framtidsväg – vårdprogram, förvaltning och skötsel med exempel från Lärkastugan, Sollerön, Helena Kåks, trädgårdsmästare och projektledare, Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet

14.20 Fikapaus 20 min

14.40 Järnvägens trädgårdar – dess historia och växtval, Fredrik Fogelberg, hortonom och agronomie doktor, Research Institutes of Sweden, RISE

15.00 Växters historia – rätt växt till rätt plats, Henrik Morin, Programmet för odlad mångfald, POM

15.20 Bensträckare 

15.25 Dokumentation av hantverkskunskap – att uppmärksamma det självklara, Tina Westerlund, trädgårdsmästare och universitetslektor, Inst. för kulturvård, Göteborgs universitet

15.45 Att berätta den försvunna trädgårdens historia, Inger Olausson, hortonom och hortikulturhistoriker, Inst. för kulturvård, Göteborgs universitet

16.05 Bensträckare

16.10 Frågor och paneldiskussion

16.30 Avslutning