Tillsammans med Movium, som är en del av SLU, har FOR gett ut Kyrkogårdshandboken som handlar om skötsel av kyrkogårdar.

Läs mer om den här: Kyrkogårdshandboken