BREXIT påverkar svenska fritidsodlare

I och med BREXIT kan en hel del sorter försvinna och blir då inte längre tillgängliga på marknaden för svenska fritidsodlare. För att få sälja...