Värdet av trädgårdsbranschen och fritidsodlingen – ny rapport ute!

Nu finns en ny rapport om den svenska trädgårdsbranschen från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). FOR har varit medförfattare till kapitlet om fritidsodlingen. Där går det att...