FOR på konstruktivt möte med Naturvårdsverket angående invasiva främmande arter

FORs arbetsgrupp för invasiva främmande växter träffade idag tjänstemän från Naturvårdsverket för att diskutera hur gällande och kommande regler påverkar fritidsodlarna. FOR framförde att Sverige...