Nu finns en ny rapport om den svenska trädgårdsbranschen från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). FOR har varit medförfattare till kapitlet om fritidsodlingen. Där går det att läsa om aktuella trender och det ekonomiska värdet av fritidsodlingen.

branschbeskrivning_2017_Trädgård